مهندسان از کجا واکسن می‌ آورند ؟

پیامک سازمان نظام مهندسی به اعضایش برای ثبت نام واکسیناسیون چند نکته مهم دارد.

یکی فروشی بودن این واکسن است در حالی که بخش خصوصی موفق به واردات واکسن نشده است و دوم دعوت از خود اعضا و خانواده‌هایشان برای ثبت نام است که احتمالا این سازمان را نیازمند دریافت دو میلیون و چهارصدهزار دوز واکسن می‌کند اما از کجا؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد