کنکور حذف شدنی است؟

رتبه کنکور، همانند شماره شناسنامه تا عمر داریم با ما می ماند، اما آیا حرص و جوش هایی که سر این رتبه خورده ایم، ارزش آن را داشت؟

یک میلیون و ۳۶۶ هزار نفر در هر سال، چشم انتظار یک آزمون ۴ ساعته هستند.

آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورهای توسعه یافته برای سالیان است که این جنگ روانی را از دانش آموزان خود دور کرده اند، از این رو در این کشورها، دانش آموزان با سبک تفکر انتقادی،‌ مسئله محور و مهارت محور تربیت میشوند،

برای عبور از این نگاه و حرکت به سمت مهارت محوری چه باید کنیم؟ مهارت چیست؟  

رتبه برتر ها از دغدغه خود می‌گویند.

 امیرحسین فرازمند، مشاور و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و ناصر کوهستانی کارشناس مسائل آموزشی از مسیر کنکور و چالش های آن صحبت می‌کنند.

 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد