مردم به صندوق برمی‌ گردند ؟

مصاحبه اکوایران با عباس عبدی . آیا مردم از بهبود شرایط ناامید شده اند؟ نسخه کامل این برنامه را در اکوایران ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد