اقدام برای ثبات اقتصادی

سال هاست که اقتصاد ایران درگیر ابرچالش هاست.ابرچالش هایی که با تغییر رئیس جمهور هم حل نخواهد شد، چرا که ریشه این مشکلات بسیار عمیق شده.

تورم، رشد نقدینگی، ابر بدهکاران بانکی و اشتباهات بسیار در حوزه سیاست پولی از این دست هستند.

پویا جبل عاملی، اقتصاددان پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد