حذف ۶ صفر از بولیوار ونزوئلا

بانک مرکزی ونزوئلا به دنبال شکست در حل مشکل تورم فراگیر در این کشور با چاپ اسکناس‌های بزرگتر، تصمیم گرفته ۶ صفر از واحد پول بولیوار را از ابتدای ماه آگوست بردارد.

در طول ۱۳ سال گذشته ۱۴ صفر از پول این کشور حذف شده است.

ونزوئلایی شدن اقتصاد بزرگ ترین ترس کشورهای بحران زده باشد. وضعیتی که شاید قبل از آغازش برای ونزوئلایی ها باور پذیر و ممکن به نظر نمی‌رسید!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد