بزرگترین چالش کوتاه مدت رئیسی

دولت رئیسی در اولین روزکاری خود با چالش بزرگی مواجه است.

دولت سیزدهم درگیر بودجه ای خواهد شد که خودش در نگارش آن دخالتی نداشته اما موظف به اجرای آن است. 

رهبران تیم اقتصادی رئیسی برای اجرای بودجه در کوتاه مدت و اصلاح آن در بلندمدت چه باید بکنند؟

برنامه تیم اقتصادی دولت برای سررسید اوراق چه خواهد بود؟

افزایش بودجه نهادهای نظامی و فرهنگی چگونه تامین خواهد شد؟

محمد قاسمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد