محاسبه خط فقر دهک سوم درآمدی

بر اساس گزارشی که سال ۹۷ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرده بود و هزینه‌ های خوراکی و آشامیدنی دهک سوم درآمدی ذکر شده بود، به محاسبه خط فقر در خرداد ۱۴۰۰ پرداخته‌ ایم.

در واقع سبد مذکور را با توجه به گزارش جدید مرکز آمار که میانگین کشوری قیمت‌ها در آن ذکر محاسبه کرده‌ایم.

این سبد شامل ۳۰۰ گرم نان، ۹۳ گرم برنج، ۶۴ گرم ماکارونی، ۲۳ گرم حبوبات، ۵۵ گرم سیب زمینی، ۱۲۰ گرم سبزی، ۱۱۸ گرم میوه، ۱۸ گرم گوشت قرمز، ۶۴ گرم گوشت سفید، ۱۵ گرم تخم مرغ، ۱۲۱ گرم لبنیات، ۳۴ گرم روغن نباتی و ۳۶ گرم شکر می‌شود.

بر اساس مترهای سال ۹۷، خط فقر در خرداد ۱۴۰۰ چند است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد