سهم همسایه ها در خاموشی ایران

همزمان با بیشتر شدن ساعت‌های قطع برق در تمام شهرها زمزمه‌هایی در مورد تاثیر صادرات بر کمبود برق شنیده می‌شود.

اما آیا واقعا این مصرف همسایه‌های ایران است که ما را در تاریکی فرو می‌برد یا مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد