محاسبه دهک های درآمدی در خرداد ۱۴۰۰

آخرین اطلاعاتی که در خصوص دهک های درآمدی توسط مرکز آمار منتشر شده، مربوط به اسفند ۹۸ است.

از آن زمان تا امروز کشور بالا و پایین های مختلفی در اقتصاد داشته است و بازه های مطرح شده در آن زمان قطعا کاربردی برای تشخیص دهک ها ندارد.

به همین خاطر در اکوایران به تعدیل آخرین اطلاعات تا خرداد ۱۴۰۰ پرداخته‌ایم. این اعداد بر اساس شاخص مصرف کننده تعدیل شده اند که در گزارشی دیگر از سوی مرکز آمار منتشر می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد