جابجایی طبقاتی در تهران

بررسی آمار معاملات مسکن در شهر تهران نشان می دهد طی بازه یکسال گذشته تعداد معاملات در نیمه شمالی کاهش و در مقابل، در نیمه جنوبی افزایش یافته است.

مقایسه آمار نقل و انتقلات مسکن در تهران در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد سال گذشته می‌تواند این فرضیه را تا حدی تقویت کند که بخشی از متقاضیان خرید ملک در نیمه میانی به نیمه جنوبی پایتخت منتقل شده باشند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد