منتظر درآمد نفتی نباشیم

آیا نفت برای اقتصاد مضر است؟ این فرهنگ نفتی است که برای اقتصاد خطرناک است یا سومدیریت در مصرف این درآمد ها؟

آیا باید از درآمد نفتی گذشت؟

نظر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در این باره چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد