واردات افغانستان از ایران چقدر است ؟

تجارت ایران و افغانستان تحت تاثیر تحرکات اخیر این کشور که تا مرزهای ایران هم کشیده شد، قرار گرفت.

 تجارت ایران و افغانستان عمدتا از دو مرز دوغارون و ماهیرود انجام می شود که از امروز تجارت از مرز ماهیرود - ابونصرفراهی از سر گرفته شد.

اما تجارت دو کشور چقدر است و چه کالاهایی بین دو کشور مبادله می‌شود؟

نسخه کامل این برنامه را در تلگرام مشاهده کنید.

نسخه کامل این برنامه را در اینستاگرام مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد