سودای طالبان به زیان کیست ؟

طالبان این روزها مذاکره و اسلحه را توامان به دست گرفته تا این بار،‌ شاید با وجهه ای جدید، بر جغرافیای از دست رفته در سال ۲۰۰۱، چیره شودو به دوران امارت اسلامی باز گردد.

چهره ای که البته هنوز از خشونت، محدودیت و کشتار غیرنظامیان رنگ نباخته است. مرکز پژوهش های مجلس، احیای مجدد گروههای افراطی و تروریستی، بی ثباتی مرزها، چالش در امنیت داخلی همسایگان، بحران مهاجران افغان و تقویت زمینه انتقال مواد مخدر را به عنوان بخشی از تهدیدها درصورت شدت گرفتن پیشروی طالبان مطرح کرده است؛ موضوعاتی که این روزها علاوه بر تهران، دغدغه پکن، دهلی‌نو و حتی اسلام آباد نیز هست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد