پایبندی فدرال رزرو به وعده تورمی

برخی کارشناسان معتقدند که فدرال رزرو به اهداف اشتغال خود پایبند نخواهد بود، این تغییر رویکرد برای کنترل تورم است؟

در گفتگوی اکوایران با علی رضاپور، به بررسی موضوع پایبندی فدرال رزرو به وعده تورمی قبلی اش پرداخته‌ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد