بن‌بست اقتصادی کوبا

شعار «سرزمین و زندگی» شعار اصلی تظاهرات نادر و فراگیری است که یکشنبه هفته گذشته در شهرهای کوبا برگزار شد.

این شعار به شعار «سرزمین یا مرگ» که شعار انقلاب کوباست اشاره دارد و نام یک ترانه رپ هنرمندان در این کشور است.

در چند دهه اخیرا حزب کمونیست کوبا بر این کشور ۱۱.۳ میلیون نفری که ۷۰ درصد موادغذایی خود را وارد می‌کند، حکمرانی کرده است. در گذشته کوبا به کمک‌های فراوان کشورهای چپگرا از جمله ونزوئلا متکی بود.  اما اخیرا خود ونزوئلا دچار فروپاشی اقتصادی شده و کشورهایی نظیر چین و روسیه دیگر خیلی تمایل ندارند به کوبا کمک کنند.

اقتصاد کوبا را  آستانه فروپاشی کامل قرار دارد و در این میان، سیستم تک‌حزبی و غیرمنعطف حاکم بر این کشور جزیره‌ای، اجازه اجرای اصلاحات فراگیر را نمی‌دهد. دولت کوبا تاکنون بارها وعده داده اوضاع اقتصادی را سامان خواهد داد.

ریشه این اعتراضات چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد