رابطه تورم، نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی با قیمت طلا

سنجه‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهند قیمت طلا روندی افزایشی خواهد داشت و میل به سرمایه‌گذاری در آن نیز بیشتر خواهد شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد