نقشه خوزستان به ما چه می‌گوید؟

خوزستان دومین استان ایران از نظر وابستگی زندگی مردم و صنایع به آب است و شهرها و روستاهای نیمه غربی این استان که حول محور رودها شکل گرفته‌اند، هم جمعیت بیشتری دارند و هم وابستگی بیشتری به آب چرا که جمعیت روستا نشین در این مناطق بیشتر هستند.

از قضا جمعیت عرب‌نشین هم در این بخش از خوزستان بیشتر است و طبیعی است که بیشتر معترضان اولیه را اعراب استان تشکیل بدهند. از سویی با دنبال کردن مسیر آبریز سدهای بزرگ خوزستان می‌بینیم که دقیقا شهرهایی که در این مسیر قرار دارند بیشتر تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته‌اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد