تا جایی که عده‌ای معتقدند رویارویی با این چالش‌ها چیزی نیست که رئیس جمهور آینده ایران از عهده آن بر بیاید اما مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است که اگر این مشکلات به درستی درک شوند راه‌های فنی برای برطرف کردن آنها وجود خواهد داشت.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام مشاهده کنید.