واکنش مجلس به انتقادات از طرح بانکداری

مجلس به انتقاد برخی صاحبنظران در زمینه طرح بانکداری اسلامی واکنش نشان داد.

در این زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس از همه کارشناسان و صاحبنظران دعوت کرد تا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به این کمیسیون ارائه دهند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با اکوایران در این زمینه اعلام کرد که همه پیشنهادهای ارسالی به کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه این طرح، در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد