شارژ رقیب طلا

داده های مدعیان بیکاری در هفته گذشته منتشر شد. این داده ها بر خلاف انتظارات رشد داشت و تعداد افراد بیشتری در خواست بیمه بیکاری داشتند.

داده های اشتغال آمریکا نیز در این هفته منتشر خواهد شد با این وجود بازارهای مالی به این دو رویداد چه واکنشی نشان خواهند داد؟

مشروح گفتگو را در اینستاگرام ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد