فرمان محتوای سینما دست کیست ؟

چه چیزی سینما را از وضعیت کنونی خود دور می‌ کند؟

محتوای فیلم‌ها در سینماها که با نقدهای زیادی همراه است،‌ چگونه تغییر می‌کند؟ تجربه سینمایی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تبدیل شدن سینما به صنعت یکی از اتفاقات مهم در این زمینه است.

▫️مشروح گفتگو را در اینستاگرام مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد