نماد شروع اختلاف بین اصولگراها

علیرضا زاکانی شهردار تهران شد. این یک خبر معمولی نیست. غیر از اهمیتی که سمت شهرداری تهران دارد و می‌تواند سکوی پرتاب یک چهره سیاسی به سمت سمت‌های بالاتر باشد.

نشستن زاکانی روی این صندلی و مسیری که برای این اتفاق طی شد مسیر عادی نبود و نشانه بروز اولین اختلاف‌ها بین جبهه اصولگرا محسوب می‌شد، اختلافی که بسیاری درباره‌اش هشدار داده و آن را محصول یک دست شدن حاکمیت و سهم‌خواهی گروه های ذی‌نفع می‌دانستند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد