هراس بازار ارز ایران از پیشروی طالبان

بررسی‌ها نشون می‌دهد که بازار ارز بیشتر از آنکه به اتفاقات سیاسی داخل ایران و انتقال دولت واکنش نشان دهد در حال تاثیر پذیرفتن از اتفاقات افغانستان و پیشروی طالبان در این کشور است.

به دلیل این تاثیرپذیری اشاره کرده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد