چرا رای به زاکانی غیر قانونی بود ؟

علیرضا زاکانی با ۱۸ رای شهردار منتخب شورای ششم شد . اما برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند شورا با رای دادن به وی اولین بی قانونی خود را انجام داده است.

۵ عضو شورای شهر تهران روز گذشته درخواست کردند انتخاب شهردار با تاخیر انجام شود. اما رای اکثریت به رای گیری نهایی بود. 

مخالفان به مصوبه هیئت وزیران درباره انتخاب شهردار اشاره می کردند  که بر ۹ سال مدیریت ارشد و داشتن رشته‌های مرتبط تاکید دارد. فهرستی که رشته پزشکی در آن نیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد