رئیسی با برجام چه می‌ کند ؟

از آنجایی که گفتگوهای احیای برجام پیش از برگزاری هفتمین دور نیمه تمام ماند و اکنون نیز دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده، این مسئله مطرح است که آیا به زودی این گفتگوها از سر گرفته خواهد شد؟

همچنین آیا نگاه این دولت و دولت روحانی به این گفتگوها یکسان است؟ دکتر رحمن قهرمانپور، کارشناس مسائل بین الملل در برنامه راهبرد به این پرسش ها پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد