نصف کابینه به نام مدیران احمدی‌ نژاد

با اعلام فهرست اسامی وزیران پیشنهادی، رد پای همکاران محمود احمدی نژاد در وزارتخانه های مهم دولت رئیسی دیده می شود و ۵۰ درصد معرفی شده ها، در دولت او حاضر بودند.

از میان ۲۱ فردی که ابراهیم رئیسی تا امروز برای کابینه معرفی کرده، ۹ وزیر پیشنهادی و یک معاون، همکاری با دولت احمدی نژاد را در کارنامه دارند؛ از وزارت گرفته تا مدیریت ارشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد