ریشه بدبینی به واکسن فایزر

واکسن‌های فایزر و مدرنا برای اولین بار با یک تکنولوژی جدید اقدام به ساخت واکسن کرونا کردند.

موضوعی که وقتی با مواضع سیاسی ترکیب شد بدبینی‌هایی را نسبت به این دو واکسن در ایران ایجاد کرد اما نتیجه استفاده از این تکنولوژی جدید چه بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد