از طالبان تا تهران

در حالیکه اتفاقات اخیر افغانستان حول طالبان، به کلی کرونا را از ذهن مردم این کشور پاک کرده.

اما در ایران همچنان بحث اول، کرونا و رکوردشکنی‌های روزانه این بیماری در کشور است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد