داود سوری، اقتصاددان، در مصاحبه با اکوایران پاسخ می‌دهد.