اعداد مندرج در گزارش نشان می دهد که بخش عمده ای از کاهش رشد تولید در تیرماه به رشد منفی ۲.۳ درصدی تولید در شرکت های صادرات محور برمی گردد.

بسیاری علت این افت را تصمیم دولت برای قطع برق صنایع با هدف تامین برق خانگی میدانند.

اما این تصمیم در خصوص خاموشی مثل هر تصمیم دیگری در حوزه اقتصاد، تبعات بسیاری داشته است. یکی از آن ها افزایش نرخ حواله درهم و متعاقبا رشد قیمت دلار به بالای ۲۷ هزار تومان!

در این گزارش اکو ایران به بررسی خاموشی های برق قیمت دلار و خطرات ماه های آتی پرداخته ایم.