هدف گذاری خاندوزی برای جیب مردم

گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی، امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد و از برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد گفت.

خاندوزی از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم به عنوان مهمترین اولویت وزارت اقتصاد یاد کرد.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که قرار بود در دهه ۹۰، تولید داخلی کشور دو برابر شود، اما نه تنها این وعده تحقق پیدا نکرد بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی با کاهش مواجه شد؛ او در ادامه و در همین راستا وعده جالبی برای جیب مردم داد و گفت، افزایش شاخص GDP به بیش از ۱.۵ برابر تا پایان دولت از برنامه‌های وی محسوب می‌شود.

باید به این نکته هم اشاره کرد که تحقق این برنامه، ارتباط مستقیمی با درآمد افراد و در نتیجه افزایش رفاه دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد