رکورد ۱۷ساله تورم شکست

آخرین تورم دولت روحانی هم اعلام شد.

بر اساس آمارهای در دسترس مرکز آمار ایران، بررسی ها نشان می دهد، نرخ تورم سالانه کل کشور در ۹ سال گذشته بی سابقه بود. همچنین تورم یکساله خانوارهای شهری در مرداد ۱۴۰۰ طی ۱۷ سال گذشته رکورد زد.

این نرخ‌ها بر اساس سال پایه ۹۵ است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد