چند تن گنج پنهان در افغانستان

می‌گویند بزرگ‌ترین گنج باستانی جهان که به صورت یک جا کشف شده در افغانستان قرار دارد.

 اما دانشمندان و اقتصاددان‌ها به گنجینه بزرگ‌تری در دل خاک افغانستان اشاره می‌کنند و می‌پرسند که کدام کشور به طالبان برای بیرون کشیدن این گنج کمک خواهد کرد؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد