اظهارات خطرناک در نطق اول

امروز در همایش بانکداری اسلامی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در اولین حضور رسمی خود در مقام وزیر در افتتاحیه این همایش با اشاره به ۵ محور، به مسائل بانکداری کشور پرداخت:

بانک ها، خلق‌پول، پشتیبانی از تولید، حکمرانی شرکتی در بانک ها و نظارت، مدل کسب و کار بانکی، تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری، فراگیری مالی.

این اظهارات آقای وزیر در فضای تخصصی اقتصادی بازتاب داشت، دکتر احمد عزیزی، مدیر عامل پیشین بانک ملی PLC لندن، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی و صاحب نظر عالی بانک مرکزی در گفت و گو با اکوایران به نقد نطق اول احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پرداخت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد