غول انحصار در کمین صنعت لوازم خانگی

آیا سند تحول لوازم خانگی، سندی برای انحصار در این صنعت است؟

آیا کسانی به اسم تولید ملی با استفاده‌ از رانت‌های خاص به دنبال قبضه کردن صنعت لوازم خانگی هستند؟ 

سرنوشت صنعت خودرو در انتظار صنعت لوازم خانگی است؟ 

سند تحول صنعت لوازم خانگی کشور در شرایطی با حضور معاون وزیر، چهار دبیر اتحادیه‌های لوازم خانگی و تنها یک تولیدکننده از بین هزار فعال حوزه لوازم خانگی تصویب شده است که از نظر کارشناسان این حوزه، از اساس دارای مشکلات متعددی است.

از طرفی برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکتی که تحت عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات تصویب سند تحول حضور داشته، در حوزه تولید لوازم خانگی با اما و اگرهای زیادی روبرو است و حضور آن در جلسات تصویب سند، تردیدهایی را برای دیگر اعضا بوجود آورده است.

پشت پرده این ماجرا چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد