تکرار موج تورمی ۹۹؟

در گفتگوی اختصاص اکوایران با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به این موضوع پرداخته‌ایم که آیا در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ باید منتظر تشکیل موج تورمی جدیدی همچون آنچه در سال ۹۹ صورت گرفت باشیم؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد