یک عضو شورای ششم شهر تهران مدتی پیش بوستان های پایتخت را به پارک سگ تشبیه کرده بود. اما مدافعان حقوق حیوانات معترض این نوع  محدودیت ها هستند.

مهدی عباسی، عضو شورای شهر به اکوایران می گوید:‌

اولویت شورای ششم خدمت به مردم با نیاز‌هایی است که اکثریت مردم را پوشش می‌دهد، از جمله توسعه حمل و نقل عمومی و سگ‌گردانی که احتمالا جزو اولویت‌های اول نباشد.

در عین حال نباید به سگ گردانی عنوان یک موضوع سیاسی نگاه کرد، بلکه این موضوع یک موضوع اجتماعی است که باید نخبگان اجتماعی و‌ روانشناسان درباره‌اش نظر دهند و بر اساس مدل‌های علمی و مبنای فرهنگی برای آن برنامه‌ای پیش‌بینی شود که آن برنامه مدنظر اجرا قرار گیرد.