نهاد حکومتی در کارخانه رب گوجه!

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران عنوان کرده است در حالی که حداقل ۷۰۰۰ اتوبوس و وسیله حمل و نقل عمومی در تهران کم داریم، برخی نهادهای حاکمیتی در زمینه هایی سرمایه گذاری می کنند که عجیب است؛ مثل تولید رب گوجه فرنگی!

آیا حوزه حمل و نقل عمومی در تهران از جذابیت کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیست؟ یا موضوعات دیگری بخش های غیر خصوصی را به سمت سرمایه گذاری هایی از آن جنس که میثم مظفر می گوید سوق می‌دهد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد