جزیره بانکداری ایران

سال ها از تصویب قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا می گذرد، آیا این عناوین در این سال ها محقق شده است ؟

دکتر احمد عزیزی، مدیر عامل پیشین بانک ملی PLC لندن، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی و صاحب نظر ارشد در حوزه بانکداری و پولی در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد