یورش چپ به آزادی خواهی

مجله اکونومیست در شماره اخیرش به خطری که لیبرالیسم کلاسیک را از سوی چپ های آزادی ستیز تهدید می‌کند،‌ پرداخته است.

رشد عقاید افراطی و رادیکالیسم چپ در آمریکا که به هیچ مراتبی از تسامح و تساهل و ارزش‌های لیبرال قائل نیست، زمینه را برای ظهور استبداد و خشونت فراهم می‌کند. شرح بیشتر را در ژورنالیست ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد