سرنوشت ریاضت اقتصادی در یونان

یونان،‌ سرزمین تاریخ، حالا به سمبل بدهی های سنگین،‌ بیش از ۴۵۰ برنامه اصلاحی، تغییر در دولت های مختلف و یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا تبدیل شده.

بسیاری معتقدند که ترک ها در کشتی یونان بسیار جدی اند و کشتی یونان هنوز نیاز به تعمیرات زیادی دارد تا بتواند دوباره راهی دریا شود.

کشور تاریخ و تمدن چگونه به آزمایشگاه طرح های اقتصادی شکست خورده بدل شد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد