فاصله اروپا از وضعیت نرمال اقتصادی

یکی از مهم ترین رویدادها در هفته گذشته، برگزاری نشست های بانک های مرکزی استرالیا، کانادا و اروپا بود.

بانک مرکزی اروپا در این نشست چه تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد؟

اکوایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوع می پردازد.

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد