هنر دولتی شده!

بخش فرهنگ و هنر چالش‌های مختلف به خود را دارد، چالش‌هایی که تنها با دخالت وزارت ارشاد به عنوان متصدی این بخش حل نخواهد شد.

مهدی کرباسیان رئیس کمیته اقتصاد هنر اتاق بازرگانی تهران این موضوع را فرابخشی بیان می‌کند و همین مسئله رو دلیل ورود اتاق بازرگانی به این مسئله. 

در برنامه جدید پرسپکتیو به بررسی برنامه این سازمان پرداختیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد