سرنوشت برجام با تغییر دولت

در ایران تغییرات در سطح دولت‌ها، تغییرات عمده‌ای در عرصه سیاست خارجی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا مراکز تصمیم‌گیری در ایران متعدد است و قوه مجریه یکی از آنها است.

بنابراین شاهد هستیم که دولت رئیسی نیز همچون دولت روحانی خواهان رفع تحریم‌ها است.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد