بازار هنر به دست اهلش می‌افتد؟

در چند ماه گذشته اتاق بازرگانی تهران با تاسیس کمیته اقتصاد هنر، به این حوزه ورود کرده است.

این سازمان چه هدفی را در این زمینه دنبال می‌کند؟ آیا این برنامه‌ها تغییری در شرایط کنونی ایجاد می‌کند؟ مهدی کرباسیان رئیس این کمیته اطلاعات بیشتری در مورد سازوکار آن با ما به اشتراک می‌گذارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد