جانشین مرکل از چپ می‌ آید یا از راست ؟

جانشین مرکل چه کسی خواهد بود؟ این سوالی است که همزمان رسیدن زمان انتخابات در آلمان بیشتر پرسیده می‌شود.

از آنجایی که به احتمال زیاد صدراعظم بعدی آلمان از حزب حاکم فعلی انتخاب نخواهد شد سیاست‌های او اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد، حتی برای ما در ایران اینکه چه کسی زمام امور را در آلمان به دست بگیرد مهم است چرا این کشور همیشه جایگاه خاصی در ارتباط ایران با غرب داشته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد