سوالات بی پاسخ مسکن میلیونی

طرح جهش تولید و تامین مسکن برای ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، هفته پیش ابلاغ شد. طرحی که به ظن برخی کارشناسان نقاط ابهامی برای بدنه کارشناسی دارد.

این طرح هر چند به اعتقاد برخی کارشناسان به لحاظ فنی و مهندسی شدنی است اما در عین حال سوالات بی پاسخی را طرح کرده.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد