کمبود ضمانت بانکی در آمریکا

مهم ترین رویداد در هفته گذشته نشست بانک مرکزی آمریکا بود.

در این نشست تصمیمات مهمی در مورد کاهش خرید اوراق قرضه گرفته شد. اما عملکرد بانک مرکزی آمریکا و سیاست های آن تا به حال چگونه بوده استو چه رویه ایی برای آینده در نظر گرفته اند؟

اکو ایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی چشم انداز اقتصادی آمریکا پرداخته است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد