گذر بورس آمریکا از ماه شوم

با پایان یافتن ماه سپتامبر و وارد شدن به ماه اکتبر روند بازار سرمایه در آمریکا تغییر کرد و شاخص های بورسی روند افزایشی به خود گرفتند.

مهم‌ترین شاخص های بورسی هم اکنون در چه شرایطی قرار دارند؟ اکو ایران در گفت و گو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی روند تغییرات شاخص های بورسی پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد