بازنده دوئل رئیس کل

آخرین حلقه تیم اقتصادی دولت هم تکمیل شد. علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل جدید ساختمان شیشه‌ای انتخاب شد.

صالح آبادی در حالی بر کرسی ریاست ساختمان شیشه‌ای می‌نشیند که در بین گزینه‌هایی که مطرح می‌شد، از شانس کمتری برای پذیرش این مسئولیت برخوردار بود.

رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی «علی صالح‌آبادی» است، که محسن رضایی معاون اقتصادی از حامیان او بود. 

حالا به نظر می‌رسد، محسن رضایی در دوئل محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور پیروز شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد